Historie klubu:

Litvínovský oddíl lukostřelby byl založen v roce 1949 při tehdejší sokolské jednotě Stalinových závodů. Začátky jsou neoddělitelně spjaty se jménem Františka Hyťhy, osobnosti, bez níž by si činnost oddílu nebylo možno představit. V období 1950-1964 prošel řadou funkcí od brigádníka, výrobce nářadí, úspěšného sportovce a trenéra, rozhodčího a předsedy oddílu konče. Kromě již jmenovaného F. Hyťhy byli zakládajícími členy též J.Prchal, ing. O. Werich, A. Kubín, M. Kaplan a další. První střelnice byla na Loučkách, kde se dalo střílet jen na dva terče. V roce 1950 se zřídila střelnice u Koldomu, v místě za nynějšími tenisovými kurty, kde však vadil častý vítr a proto se opět stěhuje v roce 1953 na dnešní místo. V roce 1950 začala organizovaná závodní činnost. Díky nadšení pro tento sport se rozrůstá členská základna oddílu a dostavují se také první úspěchy. V roce 1952 je F. Hyťha na přeboru republiky třetí, stejně jako družstvo mužů ve složení Hyťha, Kaplan a Gruner. Výrazné úspěchy dosahuje o něco později i ženské družstvo V. Kutilová, H. Tůmová a J. Štemberková, které ve své době patří mezi nejlepší v ČSR a drží řadu čs. rekordů. V roce 1955 je na přeboru ČSR H. Tůmová v konečné klasifikaci druhá a na tratích 50 m dokonce vítězí. Ve stejném roce získalo družstvo dorostu titul přeborníka ČSR. Kutilová - Karhan obsazují třetí místo na přeboru ČSR smíšených dvojic, jehož pořadatelem byl náš oddíl. Družstvo dorostu je na přeboru ČSR druhé a 2. místo získávají také L. Nejdl a M. Koubková. Oddíl má v této době téměř 60 členů.Následující období 1957-1968

Partneři:SSK Litvínov SSK LitvínovNárodní sportovní agentura NSAČeský lukostřelecký svaz Český lukostřelecký svaz


Počasí