Historie klubu:

V roce 1968 sevytváří nový kolektiv, se kterým je spojeno i nové oživení činnosti. Na znovuzrození oddílu se nejvíce podílejí F. Hyťha, V. Chlupáč, V. Šefler, M. Baxa a V. Pšenička. V roce 1968 vítězí na dorosteneckém přeboru ČSR družstvo dorostu ve složení P. Sedlák, J. Veršing a M. Veršing. Prvně jmenovaný vítězí i v kategorii jednotlivců. O rok později se P. Sedlákovi podařilo obhájit prvenství v kategorii jednotlivců. Družstvo dorostu se umístilo na 2. místě. V tomto roce po vítězství ve II. lize postupuje družstvo dospělých do I. ligy. V dalších letech se v kategorii dorostu prosazují J. Immer a M. Koručková, v dospělých pak P. Sedlák, V. Chlupáč, V. Rajdl, A. Machková-Vejražková a J. Sieberová. V letech 1970-1978 se na úspěších oddílu podílí nejvýrazněji Jaroslava Sieberová, která byla členkou reprezentačního družstva. Startovala 2x na mistrovství světa v terčové lukostřelbě v r. 197l a 1973, kde obsadila 42. a 32. místo. V roce 1972 se zúčastnila ME (22. místo) a v témže roce MS a ME v terénní lukostřelbě (4. a 6. místo). Celkem byla třikrát mistrem ČSSR v terénní lukostřelbě 2x druhá a 2x třetí. Dále pak byla v r. 1975 mistrem ČSSR v terčové lukostřelbě, v letech 1971 a 1972 byla druhá a v roce 1973 třetí. Byl jí udělen titul Mistr sportu a držela řadu čs. rekordů. K úspěchu oddílu po r. 1970 patří 2x třetí místo v I.lize smíšených družstev, druhé místo M. Koníčkové na přeboru ČSSR dorostu, druhé místo družstva žen na mistrovství ČSSR v roce 1974 a třetí místo družstva žen v roce 1975. Dále pak třetí místo J. Immera na přeboru ČSSR dorostu a 2. místo A. Vejražkové na M-ČSSR v roce 1980. V roce 1981 dochází v oddíle k výkonnostnímu poklesu. Následkem toho je i sestup z I. ligy smíšených družstev.Následující období 1984-1995

Partneři:SSK Litvínov SSK LitvínovNárodní sportovní agentura NSAČeský lukostřelecký svaz Český lukostřelecký svaz


Počasí