Historie klubu:

V polovině roku 1984 začíná zásadní přestavba střelnice, která byla dokončena v roce 1987. Rekonstrukce střelnice si vyžádala mnoho úsilí a času členů oddílu, kteří zde v letech 1984-1987 odpracovali 6 700 brigádnických hodin. Výsledkem bylo moderní sportoviště s pěknou klubovnou, šatnami a se zastřešenou metou. Velkou zásluhu na vybudování nového sportoviště a dík za něj patří členu HV RJ p. Karlu Řehořovi. Prostředky na tuto rekonstrukci poskytly MNV Litvínov, OV ČSTV Most, Chemické závody a CHZ Litvínov. Na nové střelnici uspořádal oddíl v r. 1986 přebor ČSSR dorostu a v letech 1987, 1988 a 1991 mis­trovství ČSSR v terčové lukostřelbě dospělých. Po letech přestavby lukostřelnice se opět zlepšuje spor­tovní činnost oddílu a od roku 1988 začíná nárůst výkonnosti, o čemž svědčí postup A družstva dospělých do I. ligy, nejvyšší celostátní soutěže a B družstva do 2. ligy v roce 1990. V tomto roce též vybojovalo družstvo mužů ve složení ing. M. Goll, J. Čepička a J. Stejskal bronzové medaile na mistrovství ČSFR a v soutěži jednotlivců se ing. Goll probojoval až do semifinále. Na přeboru ČSFR obsa­dila dorostenka E. Turková 3. místo. Další roky potvrdily, že úspěchy těchto střelců nebyly náhodné, o čemž svědčí bronzové medaile družstva mužů na mistrovství ČSFR v roce 1991 a na mistrovství ČR v roce 1992. Ve stínu těchto úspěchů nezůstala ani na­še nejlepší dorostenka E. Turková, která v roce 1991 získa­la zlatou medaili na mistrovství dorostenek a o rok později v kategorii žen obsadila na M-ČSFR 2. místo na trati 30 m a 3. místo na trati 70 m. Úspěch litvínovských lukostřelců podtrhli svými výkony i handicapovaní členové oddílu Jiří Mojžíš, Miroslav Míča a Lukáš Peterka, kteří si v letech 1990-1992 na M-ČR tělesně postižených vystříleli v kategorii mužů 3x zlatou a jednou bronzovou medaili. V anketě nejlepších sportovců SK Chemopetrol Litvínov za rok 1992 se zástupci lukostřelby umístili na prvních místech ve všech vybraných kategoriích. E. Turková v kategorii jednotlivců, V. Šefler v kategorii trenérů a družstvo mužů ve složení ing. Goll, P. Sedlák a J. Čepička v kategorii družstev. Rok 1993 byl pro lukostřelecký oddíl opět rokem velice úspěšným. V 1. lize ČR se A družstvo dospělých umístilo na 4. místě a na mistrovství ČR se družstvu žen podařilo přetavit bronzový úspěch mužů dokonce ve stříbro. Na mistrovství tělesně postižených si M. Míča vystřílel stříbro a L. Peterka v kategorii juniorů dokonce zlato. V roce 1994 oddíl po dlouhé době opět obnovil starty svých střelců na halových lukostřeleckých soutěžích pořá­daných lukostřeleckým svazem a oddíly v zimním období. Vstup našich střelců byl doslova překvapující, neboť v sil­né konkurenci oddílů, majících ve svých řadách i repre­zentanty, si naši střelci na MČR vybojovaliv kategorii družstev mužů ve složení ing. Goll, Čepička a Šefler stříbr­né medaile a J. Sieberová získala bronz. V I. lize ČR se již našemu družstvu tak dobře nevedlo a po počátečních am­bicích jsme museli vzhledem k absenci nejlepších střelců spokojit se s pátou příčkou. Ligová příslušnost na příští rok byla přesto zachována. Oddíl od roku 1975 spolupracuje s TJ Nové lázně Teplice, kde pomáhá s výcvikem a organizací mistrovských závodů tělesně postižených sportovců. Hlavní zásluhu má na tom Tomáš Mach, který se výrazně podílel i na přestavbě střelnice. Závody tělesně postižených se pak po­stupně převedly do Litvínova. Oddíl každoročně pořádál 7-8 závodů v terčové lu­kostřelbě. Mezi již tradiční závody lze zařadit Cenu Chemopetrolu Litvínov, Memoriál Věry Kutilové a Cenu Litvínova. O kvalitě pořadatelských schopností oddílu svědčí i každoroční udělování FITA-hvězdy některému z výše uvedených závodů, tzn. že na těchto vybraných závodech lze plnit mezinárodní lukostřeleckou federací FITA uznávané výkonnostní limity střelců a evropské či světové rekordy. Kromě mistrovských závodů pořádá také oddíl každým rokem závod pro neregistrované střelce z řad zaměstnanců Chemopetrolu. Tento závod se mezi zaměstnanci těší velké oblibě a proto oddíl počítá s jeho rozšířením tak, aby se dostalo i na příznivce lukostřelby našeho regionu.

Partneři:SSK Litvínov SSK LitvínovNárodní sportovní agentura NSAČeský lukostřelecký svaz Český lukostřelecký svaz


Počasí